ကုိရီးယားၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ား သန္လ်င္ၿမိဳ႕ အလယ္ရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ လူမႈကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

  08/ Feb/ 2018

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုိရီးယား ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အတူ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ အလယ္ရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ ၾကက္ေျခနီလူမႈကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးသက္စိန္၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးၾကည္ဦး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မုိးၾကည္၊အလယ္ရြာ အေျခခံမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚစႏၵာ၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ကုိရီးယားၾကက္ေျခနီအသင္းမွ General Director Mr. Lee Jong-ha ၊ Deputy Head Mr. Jung Chan-yong, Health Teacher Ms. Song Mi Gyoung၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အား ရွင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ား၊ ကုိရီးယားၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ၾကက္ေျခနီလူငယ္ စုစုေပါင္း (၄၇) ဦး၊ အလယ္ရြာ အေျခခံပညာမူလတန္း လြန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၇၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ အလယ္ရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚစႏၵာ၀င္းက ကုိရီးယားၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ၾကက္ေျခနီ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ေက်ာင္းအတြင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္္းသားမ်ားႏႇင့္ ရင္းႏီွးစြာ အတူတကြ စုေပါင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထိုေနာက္ ကုိရီးယားၾကက္ေျခနီအသင္းမွ General Director Mr. Lee Jong-ha မွလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆုိ လက္ခံတဲ့အတြက္ အလယ္ရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုိရီးယားၾကက္ေျခနီအသင္းမွ General Director Mr. Lee Jong-ha ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကုိရီးယား ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားသည္ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအေၾကာင္း သရုပ္ျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ေတြ႔ သရုပ္ျပမႈမ်ားကို ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ေတးသရုပ္ေဖာ္ အက အလွမ်ား ကျပ ဖလွယ္ျခင္း၊ Friendship gift box မ်ား ေပးေ၀ျခင္းမ်ားကို ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ အတူစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ကုိရီးယား ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားသည္ အလယ္ရြာ အေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Type: News