ၾကက္ေျခနီမွ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ေရပိုလႊဲ က်ိဳးေပါက္မႈေၾကာင့္ လွ်ပ္တျပတ္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းခံရေသာ ကၽြန္းေတာစုေက်းရြာသို႔ ေထာက္ပံ့ပစြည္းမ်ား ေပးအပ္

  02/ Sep/ 2018

= = =

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႀကီးသည္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေပးလ်က္ရွိရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ သိုင္း၀ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ေရပိုလႊဲ က်ိဳးေပါက္မႈေၾကာင့္ လွ်ပ္တျပတ္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းခံရေသာ ေက်းရြာမ်ားအနက္မွ ကနဦးဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ကၽြန္းေတာစု ေက်းရြာသို႔ မိသားစုအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား Family Kit (၁၇၈)ပံုး၊ တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ား Hygiene Kit (၂၀၀)ပံုး ႏွင့္ အေရးေပၚမီးဖြားသန္႔စင္သံုးပစၥည္း (၂)အိတ္ တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေရးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ NDRT/ERT အဖြဲ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာ့လုပ္အားရွင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ယက္ကန္းစင္ ဓၼပါလေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အရွင္ေတဇိႏၷႏွင့္ ပရဟိတေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား က်ား (၁၉၅)၊ မ (၂၂) စုစုေပါင္း (၂၁၇)ဦးတို႔မွ အျမန္လမ္းေဘး(၁၆၉)မိုင္ (၃)ဖာလံု သရက္ဆိပ္ေက်းရြာမွတဆင့္ ကၽြန္းေတာစုေက်းရြာသို႔ အသြားအျပန္ (၆)နာရီေက်ာ္သြားေရာက္ကာ ပစၥည္းမ်ားအား ေက်းရြာအေရာက္ ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

Credit; MRCS EOC

Type: News