ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စီမံချက်

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသည် အသင်း၏ ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး မူဝါဒအရ မြို့နယ် ၂၂ မြို့နယ်ရှိ ဦးတည်အုပ်စုများအတွက် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး၊ ကလေးသူငယ်များအား အကြမ်းဖက်မှု၊ လစ်လျူရှုမှုနှင့် ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်းတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ရှောင်ကြဉ်ရမည် ၊ လျော့ချရမည် စသည့် အသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ကြုံတွေ့လာပါက သတင်းပေးပို့ခြင်း စသည်တို့ကို အများပြည်သူ သိရှိအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်လယ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၂၁၀၀၀၀ ကျော်သည် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်း၏ ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိခဲ့ပြီး ကလေးစစ်သား ၁၀၀ ကျော်ကို မိသားစုနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ ရသူ ၄၀ ဦးကိုလည်း လိုအပ်သော အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။