(၂၀၂၁-၂၀၂၅) ပန်းတိုင်များနှင့်မဟာဗျူဟာ

၂၁ ရာစုတွင် လူမှုကရုဏာဆိုင်ရာ အခြေအနေပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်းသည် (၂၀၂၁-၂၀၂၅) မဟာဗျူဟာတွင် လူထုအခြေပြု ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအလေးထားဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော စေတနာလုပ်အားရှင်များသည် ရပ်ရွာလူထုအား ၎င်းတို့ဒေသတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အားသာချက် များကို သတ်မှတ်သိရှိနိုင်စေရန် အကူအညီပေးသည်။ ထို့နောက် ရပ်ရွာလူထုအနေဖြင့် ရင်ဆိုင် ရသည့် အခက်အခဲများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိ လာစေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ ကြက်ခြေနီအသင်းက ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းတိုင်းသည် ရေရှည် တည်တံ့ရေးနှင့် ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက် အကျဉ်းချုပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ရန်အချက်များ

မဟာဗျူဟာ ပန်းတိုင် ၁

ပိုမိုကျန်းမာလုံခြုံစေပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်မှု လျော့ပါးစေခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာလူထု ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးရန်

 • ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ပဋိပက္ခများ၊ အကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေများ၏ သက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေခြင်းဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသော ရပ်ရွာလူထုအပေါ် ပိုမိုတိုးမြှင့်ထောက်ပံ့ပေးရန်။
 • ရပ်ရွာလူထု၏ ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန် ကျန်းမာရေး၊ ရှေးဦးပြုစုခြင်း၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ အမိုးအကာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စသည့် ရပ်ရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည့်ပေးနိုင်ရန်။
 • အသင်းအဆင့်တိုင်းတွင် ထိရောက်သော တုံ့ပြန်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ပြည့်ဝရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

မဟာဗျူဟာပန်းတိုင် ၂

ကြက်ခြေနီအခြေခံမူများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဥပဒေများအား လူမှုသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် အကြမ်းမဖက်ရေးကို မြှင့်တင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် လေးစားလိုက်နာပြီး အများပြည်သူနားလည်မှုကို မြှင့်တင်ရန် 

 • ကြက်ခြေနီအခြေခံမူများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများ၊ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေများကို အလွှာအသီးသီးတွင် နားလည်မှုနှင့်လေးစားမှုကို မြှင့်တင်ရန်။
 • သာမန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ထိရောက်သော ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူမျှဝေရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အသင်းအဆင့်တိုင်း၏ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များ အားဖြည့်မြှင့်တင်ရန်။
 • လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများတွင် ကျား/မ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု၊ ထိခိုက်နစ်နာစေမှုလျော့ပါးရေး၊ စိတ်ပိုင်းနှင့် လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးကူညီမှု၊ လူတိုင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမှုနှင့် ရပ်ရွာလူထုနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု စသည်တို့ကို ကဏ္ဍစုံနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။

မဟာဗျူဟာပန်းတိုင် ၃

စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီးခိုင်မာသော၊ အရင်းအမြစ်ပြည့်ဝသော အမျိုးသားအသင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ပြီး လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတော်၏ အရန်အင်အားအခန်းကဏ္ဍအဖြစ် ရပ်တည်နေကြောင်း ပိုမိုနားလည်လာစေရန်

 • အသင်းအဆင့်တိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် အသင်း၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်၏ အရန်အင်အားအဖြစ် ပိုမိုတိုးတက် အားကောင်းလာစေရန်။
 • လူမှုကရုဏာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန်နှင့် အသင်း၏ အဓိက ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊မြို့နယ် အသင်းခွဲများနှင့် အသင်းခွဲငယ်များ၏စနစ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာစေရန်။
 • ကြက်ခြေနီလူငယ်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရန်။
 • အသင်းအဆင့်တိုင်းတွင် အမှီအခိုကင်းစွာ ရေရှည်တည်တံ့၍ လုံလောက်သည့် ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေရရှိရေးအတွက် အရင်းအမြစ်များ စုစည်းအသုံးချနိုင်သော စွမ်းရည် တိုးမြှင့်ရန်။
 • အသင်း၏လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများအား တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် ထိရောက်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည် (လူသားအရင်းအမြစ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစနစ်၊ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ (PMER) ကို ပိုမို အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ရန်။
 • လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်မှတစ်ဆင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံနိုင်မှု တိုးမြှင့်စေရန်အတွက် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင် ထိရောက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်။