မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း (ဌာနချုပ်)

ရာဇသင်္ဂဟလမ်းမကြီး၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့၊ နေပြည်တော်၊

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။

+၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၄၁၊ ၃၄၁၉၀၄၆

ဖက်(စ်) +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၃၆

htinzawsoe@redcross.org.mm


မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)

အမှတ် (၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။

+ ၉၅ ၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀

ဖက်(စ်) +၉၅ ၁ ၃၈၃၆၈၃

htinzawsoe@redcross.org.mm


IFRC Myanmar Delegation:

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအဆောက်အဦး

အမှတ် (၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။

+၉၅ ၁ ၃၈၃၆၈၂

ဖက်(စ်) +၉၅ ၁ ၃၈၃၆၈၆

မက်ဆေ့ပို့ရန်