နှာခေါင်းစည်းအမြဲဝတ်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်နိုင်ချေကိုလျော့ချပါ။