ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း စေတနာလုပ်အားပေး နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ 💜💜💜