ကြက်ခြေနီက မြို့နယ်အသီးသီးတွင် ရွေ့လျားရှေးဦးပြုစုခြင်းစခန်းငယ်များ ဖွင့်လှစ်ကူညီ

  08/ Mar/ 2021

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို ကူညီရန်အတွက် မြို့နယ်အသီးသီးတွင် ရွေ့လျားရှေးဦးပြုစုခြင်းစခန်းငယ်များ ဖွင့်လှစ်ကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့် ပြည်သူများအား ကြက်ခြေနီ အခြေခံမူ(၇)ချက်နှင့်အညီ လူမှုကရုဏာအကူအညီများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။