နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ ရှေးဦးပြုစုပေးခြင်းနဲ့ လူနာသယ်ဆောင်ခြင်းဟာ အရေးကြီးသလို လူနာနှင့် ရေးဦးပြုစုသူတွေအတွက် ဘေးကင်းမှုကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။