နွမ်းပါးပြီး မသန်စွမ်းရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများအား မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီး ဆန်များဖြန့်ဝေလှူဒါန်း

  21/ Jan/ 2022

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ နွမ်းပါးပြီး မသန်စွမ်းရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများကို ဆန်များ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခြင်းကို ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၁)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါ
သည်။
ထိုသို့ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းရာတွင် အဆိုပါမြို့နယ်အတွင်းရှိ နွမ်းပါးပြီး မသန်စွမ်းရှိသည့် အိမ်ထောင်စု (၃၂၁) စုအား အိမ်ထောင်စု(၁)စုလျှင် ၂၅ပြည် ဆန်(၁)အိတ်စီ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။