နှာခေါင်းစည်းအမြဲဝတ်ဆင်ပါ။ မိမိကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပြီး COVID-19 ကူးစက်မှုမှကာကွယ်ပါ