မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောဂါကူးစက်မှုမှ လျော့ချနိုင်ရန် နှာခေါင်းစည်းအမြဲဝတ်ပါ။

  09/ Sep/ 2021