ရှေးဦးပြုစုခြင်းဖြင့်အသက်ကယ်ပါ

  12/ May/ 2021

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းမှ ထုတ်ဝေသည့် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ရှေးဦးပြုစုခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များ
#ရှေးဦးပြုစုခြင်းဖြင့်အသက်ကယ်ပါ