လူချင်းတွေ့ဆုံလိုပါက အဆောက်အဦအပြင်ဘက်တွင်သာ တွေ့ဆုံခြင်းဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေကို လျော့ချပါ။

  15/ Jul/ 2021