သင်တို့ ကူညီပေးလိုက်တဲ့သူတွေက သင်တို့ကို အမြဲအမှတ်ရ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။

သင်တို့ ကူညီပေးလိုက်တဲ့သူတွေက
သင်တို့ကို အမြဲအမှတ်ရ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။