သင်သိပါသလား?

  14/ Jul/ 2021

လူ ၃ ဦးမှာ ၁ ဦးက တောတောင်နှင့် တောတောင်ထွက်ပစ္စည်းများကို အမှီသဟဲပြုပြီး နေထိုင်နေကြရပါတယ်။
သဘာဝအခြေပြု ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။