လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ကြက်ခြေနီ အမှတ်အသားပါ အေပရွန်ဝတ်ဆင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း (သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၀၁/၂၀၂၀)

  13/ Nov/ 2020

လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ကြက်ခြေနီ အမှတ်အသားပါ အေပရွန်ဝတ်ဆင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း (သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၀၁/၂၀၂၀)