ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေကိုလျော့ချဖို့ဆိုရင် - ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။

  19/ Sep/ 2021